Anasayfa | MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. Madde : TARAFLAR

İşbu sözleşme bir tarafta Ferda Baraz (Herba Kitchen) (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ……………………… (bundan böyle SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. İşbu sözleşmede belirtilen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, yazılı olarak bildirilmedikçe işbu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olur. Tarafların geçerli iletişim bilgileri aşağıdadır:

SATICI: Ferda Baraz (Herba Kitchen)

Adres: Ekin sok. 48/3 Yeşilyurt Bakırköy 34149 İstanbul

WhatsApp Hattı: 0.532.416 3823

E-posta adresi: info@herbakitchen.com

SİPARİŞİ VEREN: Müşteri Adı

Adres: Müşteri Adresi

Telefon: Müşteri Telefonu

E-posta adresi: Müşteri E-mail

2. Madde : SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusunu, SİPARİŞİ VEREN'in SATICI'ya ait www.herbakitchen.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vermek suretiyle yapmış olduğu aşağıda nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürün alımına ilişkin söz konusu ürünün satışı ve teslimine dair 6052 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve hüküm altına alınmasını içerir.

3. Madde : ÜRÜNÜN NİTELİĞİ VE SATIŞ ŞARTLARI

Ürünlerin türü, adeti ve fiyatı ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Ürün fiyatlarına tüm vergiler dahildir. Listelenen ve internet sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.  

Ürün 
Adet
Peşin Fiyatı
Ara Toplam
(KDV Dahil)


Toplam :
Ödeme Şekli ve Planı

:

Teslimat Adresi

:

Teslim Edilecek Kişi

:

Fatura Adresi

:

Sipariş No

:

Sipariş Tarihi

:

4.Madde : ALICI BİLGİLERİ

ALICI BİLGİLERİ :

Teslim Edilecek Kişi/Kurum

Müşteri Adresi

Telefon

E-Posta

5. Madde : GENEL HÜKÜMLER

5.1- SİPARİŞ VEREN, SATICI'nın internet sitesinde işbu sözleşme konusunu oluşturan ürün/ürünlerin esaslı nitelikleri, özellikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatına ilişkin temel bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri onayladığını ve elektronik ortamda satış sözleşmesi yaparak satın almaya onay verdiğini kabul ve teyit eder.

5.2- Madde 1’te belirtilen SİPARİŞ VEREN, Madde 4’de belirtilen ALICI aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden SİPARİŞ VEREN sorumludur. SİPARİŞ VEREN ve ALICI’yı sorumlu tutan hak ve yükümlülükler SİPARİŞ VEREN/ALICI olarak belirtilmiştir.

5.3- SATICININ, SİPARİŞ VEREN tarafından internet siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. SİPARİŞ VEREN/ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

5.4-SİPARİŞ VEREN/ALICI sözleşme konusu ürün/ürünler için, toplam sipariş tutarı üzerinden belirtilen hizmet bedellerini ödemekle yükümlüdür. SATICI hizmet bedellerini değiştirme hakkını saklı tutar. SATICI, operasyonel olarak belirlediği ya da belirleyeceği uzak dağıtım bölgelerine, belirlediği ya da belirleyeceği minimum sipariş tutarları dahilinde teslimat yapma hakkını saklı tutar. Sözleşme konusu ürün/ürünler ile ilgili kargo/teslim ücreti SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından karşılanır.

5.5-Sözleşme konusu ürün/ürünler, SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın Yasada belirtilen “Ürünün 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile teslimine ilişkin” hakkı saklı kalmak kaydı ile, SİPARİŞ VEREN tarafından bildirilen adresteki kişi/kuruma, her bir ürün için ALICI'nın teslimat adresinin SATICI'ya olan uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ürün bilgileri veya Teslimat bilgisinde belirtilen sürede teslim edilir.

5.6-SİPARİŞ VEREN Madde 1’te belirttiği bilgilerin doğru ve Madde 4’de belirttiği bilgilerin ALICI’ya ait olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler ile ALICI’ya ulaşılamaması ve/veya her ne sebeple olursa olsun teslim alınmaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır ve tüm sorumluluk SİPARİŞ VEREN’e aittir.

5.7-SATICI, sözleşme konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden SİPARİŞİ VEREN/ALICI'ya karşı sorumludur.

5.8-Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin SİPARİŞİ VEREN/ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyid işlemi, yine elektronik ortamda yapılır. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin bedelinin her ne nedenle olursa olsun ödenmemesi veya ödeme talimatının banka nezdinde iptal edilmesi halinde SATICI'nın ürünü teslim yükümlülüğü ortadan kalkar.

5.9- SİPARİŞİ VEREN/ALICI'ya ait kredi kartının SİPARİŞİ VEREN/ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, SİPARİŞ VEREN/ALICI kendisine bu durumun uzaktan iletişim aracı ile bildirilmesini müteakip 3 gün içinde teslim aldığı ürün bedellerini başka bir online veya kredi kartı veya nakit olarak ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.10-Ürün/ürünlerin bedelinin kredi kartı ile ödenmesi (online veya kapıda kredi kartı ile ödeme) söz konusu olduğunda SİPARİŞ VEREN/ALICI ödemeyi gerçekleştireceği kredi kartı üzerindeki isme ait bir kimlik ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi halde satıcının siparişi teslim etmeme hakkı bulunduğunu SİPARİŞ VEREN/ALICI kabul ve beyan eder.

5.11-SİPARİŞ VEREN/ALICI kendisine teslim edilen ürün/ürünleri kontrol ederek teslim almak ve teslimat eksiksiz gerçekleştirildi ise ürün/ürünlerin eksiksiz teslim alındığına dair sipariş/kargo belgesini imzalamak ile yükümlüdür. SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından sipariş/kargo faturası/belgesi imzalanarak teslim alınan siparişlerin SATICI tarafından eksiksiz teslim edildiği anlamına gelir. Bu durumda SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın ürünlerin eksik teslim edildiğine dair itiraz hakkı bulunmamaktadır.

5.12-Sözleşme konusu ürün/ürünlerin stokta bulunmadığı hallerde SATICI’nın SİPARİŞ VEREN/ALICI’yı durumdan haberdar etmesi ve SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın ödemiş olduğu toplam bedelin ve onu borç altına sokan her türlü belgenin en geç 14 gün içinde SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya iade edilmesi şartıyla SATICI’nın sözleşme konusu ürün/ürünleri teslim etmeme hakkı bulunmaktadır.

5.13- İşbu sözleşme, SİPARİŞİ VEREN tarafından elektronik ortamda teyit edilmesinin ardından geçerlilik kazanır.

5.14- Sipariş teslimatları yalnızca SİPARİŞ VEREN’in siparişini verirken belirttiği teslimat adresine kapıya ürün/ürünlerin teslimi şeklinde yapılacaktır. SİPARİŞ VEREN/ALICI, teslimat adresinin haricinde başka bir yerde teslimat talep etse bile kesinlikle teslimat yapılamayacaktır. Teslimat adresi olarak otopark, kapı önü, park gibi belirsiz yerler gösterilemez; gösterilse bile sipariş teslimatı yapılmaz. Teslimat adresinin işyeri, daire, ev, dükkan veya bunun gibi müşteriye aidiyeti belli olan yerler olması esastır. SİPARİŞ VEREN/ALICI bu hükümleri kabul ve beyan eder.

5.15- Sipariş edilmeyen malın teslimi veya hizmetin sunulması durumunda; SATICI’nın SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya telefon ya da e-posta yoluyla bilgilendirme yaparak sipariş edilmeyen malı veya hizmeti geri alma hakkı bulunmaktadır. Sipariş edilmeyen malın veya hizmetin bedelinin ödenmemesi halinde SİPARİŞ VEREN/ALICI bu malı kargo ücreti SATICI’ya ait olmak üzere SATICI adına kargoya vermek veya SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

5.16-SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

6. Madde : CAYMA HAKKI

6.1-SİPARİŞ VEREN/ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, SİPARİŞ VEREN/ALICI ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir.

6.2- SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın Cayma hakkını kullanması halinde satın almış olduğu ürünü SATICI’nın anlaşmalı olduğu MNG Kargo firması ile SATICI’ya iade etmesi gerekmektedir. İade ürünün anlaşmalı kargo firması ile gönderilmesi halinde cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya ait olacaktır. Cayma hakkının kullanımında SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması dışında ürün iade gönderimi olması halinde iade gönderi kargo masrafları SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından karşılanacaktır.

6.3- Cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde SATICI’ya yukarıda bildirilen faks, telefon veya e-posta adresine bildirimde bulunulması ve ürünün 27/11/2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. madde hükümleri haricinde ve işbu sözleşmenin Madde 5 hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

6.4- Cayma hakkının kullanılması halinde SİPARİŞ VEREN/ALICI, SATICI’nın anlaşmalı olduğu MNG Kargo firması yoluyla cayma hakkı bildiriminin SATICI’ya ulaşmasından itibaren 10 (On) gün içerisinde malı SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SATICI’ya ilettiği tarihten itibaren 10 (On) gün içinde malı SATICI’ya geri göndermediği halde, cayma hakkı talebi geçersiz sayılacaktır.

6.5-CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI / HERBA KITCHEN:
Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, SİPARİŞ VEREN/ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz,

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

b) SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

f) Yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine gönderilmesi.

g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ı) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

i) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

6.2- Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’nın 1. maddede bildirilen posta adresi, telefon numarası ve e-posta adresine yazılı olarak veya kalıcı veri taşıyıcısıyla SATICI’ya yönlendirilerek beyanda bulunması ve sözleşme konusu ürün/ürünlerin SATICI’ya iade edilmiş olması hiçbir şekilde cayma hakkının kullanılmış olduğu anlamı taşımaz ve hukuki sonuç doğurmaz; tahsil edilen ödemeler SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya iade edilmez.

7. Madde : ABONELİK/ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

7.1- SİPARİŞ VEREN/ALICI, SATICI’nın internet sitesinin bir üyesi olarak satin alma işlemini gerçekleştirmektedir. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7.2- 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 52. Maddesi gereğince SİPARİŞ VEREN/ALICI, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik/üyelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir.

7.3- SİPARİŞ VEREN/ALICI, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini programların iletişim kanallarından bildirebilir.

7.4- SATICI, (kümüle (toplu) Kullanıcı bilgilerini ad-soyad bilgilerini içermeyecek şekilde iş ortakları (yatırımcıları dahil), basın gibi üçüncü şahıslar ile paylaşabilir.

7.5- SİPARİŞ VEREN/ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran SİPARİŞ VEREN/ALICI’yı bağlayacaktır.

7.6- İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden SİPARİŞ VEREN/ALICI işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

8. Madde : MÜCBİR HALLER

Sözleşmenin düzenlendiği tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza ..) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebe maruz kalan taraf diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecek, mücbir sebebin sürmesi esnasında tarafların edimlerini yerine getirmemelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı fesih hakkı doğacaktır.

9. Madde : TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu'nun 123-126. Maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır.

10. Madde : YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SİPARİŞ VEREN'nin veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Taraflar arasında uyuşmazlık durumunda, öncelikle karşılıklı görüşme ve iyi niyet esastır. Eğer uyuşmazlık bu çerçevede çözümlenemez ise Bakırköy Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

SATICI
Ferda Baraz (Herba Kitchen)
Tarih:


SİPARİŞ VEREN: